PRAKSISPROGRAM

Studiepoenggivende praksis- og innovasjonsprogram i samarbeid med universitetssektoren.

I mars 2021 kom regjeringen med stortingsmeldingen «Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning», Meld. St. 16 (2020-2021). Her stiller Kunnskapsdepartementet krav til universiteter og høyskoler om tettere kobling mellom utdanning og arbeidsliv, og tilbud om mer relevant praksis og økt innovasjonskompetanse i norske studieprogram.
TIE har koblet studenter og bedrifter i innovative prosjekter siden 2015. Med bakgrunn i arbeidsrelevansmeldingen inngår vi nå også strukturerte samarbeid med utvalgte universiteter og høyskoler, om gjennomføring av studiepoenggivende praksis- og innovasjonsprogram integrert i utdanningen.
Våren 2022 ble TIEs første universitetspilot gjennomført i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, og LINK – Senter for læring og utdanning. Her fikk masterstudenter ved TIK-senteret bryne seg på løsning av reelle case fra partnere Atea, Kahoot! og NorgesGruppen, under fasilitering og veiledning av TIE. Piloten ble gjennomført i emnet TIK4021 Innovation and Global Challenges og inkluderte et 6-moduls innovasjonsprogram ved TIE, blant annet med bedriftsbesøk, samskapingsworkshop med bedriftspartnere og avsluttende pitchekonkurranse.
Gjennom TIEs praksisprogram får både studentene relevant praksis og økt innovasjonskompetanse, universitetet får økt arbeidslivsrelevans i sitt utdanningstilbud, og bedriftspartnerne får levert nye løsninger og unge ferske perspektiver fra en hel klasse av studenter. Vinn-vinn-vinn!
TIE vil fortsette samarbeidet med UiO med videreføringer kommende semestre, men ønsker også å komme i kontakt med flere universiteter, høyskoler og engasjerte fagansvarlige som kan ønske å integrere lignende program i sine tilbud – og med bedrifter og organisasjoner som ønsker å bringe inn spennende utfordringer til hele klasser av studenter. TIEs praksisprogram skreddersys til det aktuelle emnet og behov/ønsker fra universitet og bedriftspartnere.
Se video fra pilot med UiO under! Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

ANDRE TJENESTER

TIE Connect

En ny digital koblingsplattform for studenter, bedrifter og universiteter.

Les mer

Innovatøren

Skap innovatører internt, og gjør ditt selskap klar for omstilling og forandring.

Les mer

Innovasjonssprint

Unge perspektiver kombinert med erfaringer skaper nye muligheter.

Les mer

Studentrekruttering

Vi har spisskompetanse innen rekruttering av dyktige studenttalenter og å finne rett student til rett oppgave.

Les mer

Innsiktssprint

Få innhentet og bearbeidet data og innsikt raskt og effektivt.

Les mer

Vi skreddersyr!

Alle våre tjenester kan skreddersys til ditt behov. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Ta kontakt