TJENESTER

 

The Innovation Effect (TIE) leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. I TIEs innsikts- og innovasjonssprinter rekrutterer vi tverrfaglige studentteam på sisteårs bachelor- og masternivå, med den beste kompetansen til å løse din bedrifts utfordring. TIE fasiliterer innovasjonsprosessen, møter og workshops, og mentorerer og kvalitetssikrer studentenes leveranse. Vi tilbyr også praksis- og innovasjonsprogram i samarbeid med universitetssektoren, egne rekrutteringssprinter og to innovasjonskurs til bedriftsansatte; Innovatøren og Designsprint.

Siden lansering våren 2015 har TIE gjennomført over 130 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 bedrifter og nærmere 500 studenter fra inn- og utland. De har bidratt til å fornye, forandre og forbedre eksisterende produkter, tjenester og prosesser for små og store virksomheter, i et vidt spekter av bransjer. Sammen skaper vi innovasjonseffekt.

Innovasjonssprint

Unge perspektiver kombinert med erfaringer skaper nye muligheter.

Les mer

Innsiktssprint

Få innhentet og bearbeidet data og innsikt raskt og effektivt.

Les mer

Praksisprogram

Universitetssamarbeid: Studie-poenggivende praksisprogram.

Les mer

Studentrekruttering

Vi har spisskompetanse innen rekruttering av dyktige studenttalenter og tverrfaglige team.

Les mer

Innovatøren

Skap innovatører internt, og gjør ditt selskap klar for omstilling og forandring.

Les mer

Designsprint

Et workshopbasert program som setter sluttbrukeren i sentrum under tjeneste- og produktutvikling.

Les mer

Metodikken

Vi fornyer, forandrer og forbedrer i tre steg:

Ny innsikt

Sammen med deg som kunde utfører vi en behovsavklaring og utvikler et skreddersydd tilbud. Vi rekrutterer og kobler studenter i tverrfaglige team. Datainnsamling, markedsundersøkelser og studentenes unike perspektiver resulterer i ny og verdifull innsikt.

Nye løsninger

Utvikling og testing utgjør hoveddelen av prosjektet. Studentene bruker de nyeste metodikker og teknikker fra respektive fagområder og kan utvikle nye konsepter, prototyper, strategier eller prosesser. Studentenes interaksjon med brukere, og testing av det de produserer, skaper god grobunn for nye løsninger.

Innovasjon

Innovasjon betyr å skape noe nytt. Resultatmåling og evaluering av ny innsikt og nye løsninger skaper maksimalt læringsutbytte, både for bedrift og student. Mot slutten av hvert prosjekt presenterer studentene det endelige resultatet. Nye løsninger er klare for implementering.