TJENESTER

 

The Innovation Effect (TIE) leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi tilbyr fire ulike tjenester. I TIEs innsikts- og innovasjonssprinter rekrutterer vi tverrfaglige studentteam på sisteårs bachelor- og masternivå, med den beste kompetansen til å løse din bedrifts utfordring. TIE fasiliterer innovasjonsprosessen, møter og workshops, og mentorerer og kvalitetssikrer studentenes leveranse. I tillegg tilbyr vi to innovasjonskurs til bedriftsansatte; Innovatøren og Designsprint.

Siden lansering våren 2015 har TIE gjennomført over 120 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 bedrifter og 400 studenter fra inn- og utland. De har bidratt til å fornye, forandre og forbedre eksisterende produkter, tjenester og prosesser for små og store virksomheter, i et vidt spekter av bransjer. Sammen skaper vi innovasjonseffekt.

Innovasjonssprint

Tverrfaglige studentteam løser reelle strategiske utfordringer for din bedrift, gjennom TIEs skreddersydde innovasjonsløp.

Les mer

Innsiktssprint

Få innhentet den innsikten din bedrift har behov for. TIEs tverrfaglige studentteam løser oppdraget smart og effektivt.

Les mer

Innovatøren

Et praktisk og teoretisk innovasjonskurs for bedriftsansatte. Skap innovatører internt, og gjør din bedrift klar for omstilling.

Les mer

Designsprint

Et workshopbasert program for bedrifter som vil mestre smart, effektiv og brukersentrert tjeneste- og produktutvikling.

Les mer

Metodikken

Vi fornyer, forandrer og forbedrer i tre steg:

Ny innsikt

Sammen med deg som kunde utfører vi en behovsavklaring og utvikler et skreddersydd tilbud. Vi rekrutterer og kobler studenter i tverrfaglige team. Datainnsamling, markedsundersøkelser og studentenes unike perspektiver resulterer i ny og verdifull innsikt.

Nye løsninger

Utvikling og testing utgjør hoveddelen av prosjektet. Studentene bruker de nyeste metodikker og teknikker fra respektive fagområder og kan utvikle nye konsepter, prototyper, strategier eller prosesser. Studentenes interaksjon med brukere, og testing av det de produserer, skaper god grobunn for nye løsninger.

Innovasjon

Innovasjon betyr å skape noe nytt. Resultatmåling og evaluering av ny innsikt og nye løsninger skaper maksimalt læringsutbytte, både for bedrift og student. Mot slutten av hvert prosjekt presenterer studentene det endelige resultatet. Nye løsninger er klare for implementering.