KUNDER

Siden lansering våren 2015 har TIE gjennomført over 120 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 bedrifter og 400 studenter. Vi jobber med kunder i et bredt speker av bransjer i både privat og offentlig sektor, der vi blant annet bistår med utvikling og testing av nye teknologier, bærekraftige løsninger, forretningsutvikling og strategi, design, software, kostnadsanalyser, markedsføring, kartlegging av nye markeds- og kundebehov – og andre problemstillinger med behov for innovative løsninger. Med skreddersydd fasilitering, rammeverk og metodikk fra TIE og nye perspektiver og fersk kunnskap fra dyktige studentkonsulenter, skapes nye innovative løsninger. I oversikten under ser du et utvalg av de 60 bedriftene TIE har samarbeidet med.

Nedenfor kan du lese om et utvalg av prosjektene TIE har gjennomført, med omtaler fra både kunder og studentkonsulenter. NB: Prosjektene som omtales under er fra perioden 2015-2017 og inkluderer derfor ikke de mange spennende prosjektene vi har gjennomført de siste årene. Vi jobber med å utvikle en ny Kunder-side.