KUNDER

Siden lansering våren 2015 har TIE gjennomført over 130 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 bedrifter og 440 studenter. Vi jobber med kunder i et bredt speker av bransjer i både privat og offentlig sektor, der vi blant annet bistår med utvikling og testing av nye teknologier, bærekraftige løsninger, forretningsutvikling og strategi, design, software, kostnadsanalyser, markedsføring, kartlegging av nye markeds- og kundebehov – og andre problemstillinger med behov for innovative løsninger. Med skreddersydd fasilitering, rammeverk og metodikk fra TIE og nye perspektiver og fersk kunnskap fra dyktige studentkonsulenter, skapes nye innovative løsninger. I oversikten under ser du et utvalg av de 60 bedriftene TIE har samarbeidet med.