Tjenesteutviklingsprosjekt for NorgesGruppen

Periode: August–oktober 2022 (uke 33-42)
Varighet og omfang: 10 uker, 10-15 timer arbeid per uke
Team: 4 studenter
«Hvordan kan NorgesGruppen bidra til redusert matsvinn hjemme i husholdningene gjennom at holdbarhetsdato nå inkluderes i strekkode/2D-kode?». Som første aktør i matvarebransjen har NorgesGruppen (NG) tatt i bruk 2D-koder – en teknologi for å registrere utløpsdato gjennom matvarers strekkode. NG vil nå utforske hvordan 2D-koder kan brukes opp mot forbruker for å redusere matsvinn i hjemmet. Selskapet ønsker bistand fra et tverrfaglig studentteam til å utvikle en prototype/MVP på en ny digital tjeneste. Hvordan kan integrering av 2D-koder og ny teknologi gi forbruker bedre kontroll over varer og dato, og gi NG oversikt over når kundene konsumerer sine varer?

Les mer

 

Business development for Atea and Kahoot!

Start/End: August–October 2022 (week 33-42)
Duration: 10 weeks, 10-15 hours per week
Team: 4 students
“How should Atea and Kahoot! jointly succeed in delivering Kahoot! as a learning platform to Norwegian pupils (1st to 10th grade) through the municipalities?”. Atea and Kahoot! have joined forces to succeed with a broader adoption of Kahoot!’s products in Norwegian primary schools. How can Kahoot! become a tool the schools provide all teachers, instead of a tool teachers use individually for free – by including Kahoot! in Atea’s offer to municipalities and school management? The companies seek the help of an interdisciplinary student team to come up with a new business plan/business model and go-to-market plan with associated user scenarios.

Read more