Konseptutviklings- og testprosjekt for KS – Kommunesektorens organisasjon

Periode: September–desember 2021
Varighet/omfang: 12 uker, 15 timer per uke
Antall studenter: 4
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og utviklingspartner for norske kommuner og fylkeskommuner. En av de store utfordringene KS arbeider med er ungt utenforskap, der det i dag foreligger en rekke ulike systembarrierer som hindrer offentlig sektor i å sette barn og unges behov i sentrum. Basert på hypoteser KS har avdekket, ønsker de nå bistand fra et studentteam til å utvikle nye løsningsforslag og teste mulige tiltak opp mot kommuner og relevante aktører.

Les mer

 

Kartleggings- og konseptutviklingsprosjekt for Atea

Periode: September–november/desember 2021
Varighet/omfang: 10 uker, 15 timer per uke
Antall studenter: 4
Atea er et markedsledende IT-selskap med stort fokus på samfunnsansvar, grønnere IT og bærekraft. I forbindelse med sin bærekraftsatsning og Ateas mål om å være 100 % sirkulær, likestilt og ha en positiv innvirkning på samfunnet frem mot 2030, ønsker selskapet bistand fra et studentteam til å utføre en markedskartlegging og utvikle en strategi/konsepter som svarer på utfordringen: «Hvordan Atea kan levere bærekraftige tjenester/produkter til sine kunder og partnere frem mot 2030?».

Les mer