Business development for Atea and Kahoot!

Start/End: August–October 2022 (week 33-42)
Duration: 10 weeks, 10-15 hours per week
Team: 4 students
“How should Atea and Kahoot! jointly succeed in delivering Kahoot! as a learning platform to Norwegian pupils (1st to 10th grade) through the municipalities?”. Atea and Kahoot! have joined forces to succeed with a broader adoption of Kahoot!’s products in Norwegian primary schools. How can Kahoot! become a tool the schools provide all teachers, instead of a tool teachers use individually for free – by including Kahoot! in Atea’s offer to municipalities and school management? The companies seek the help of an interdisciplinary student team to come up with a new business plan/business model and go-to-market plan with associated user scenarios.

Read more

 

Tjenesteutviklingsprosjekt for NorgesGruppen

Periode: August–oktober 2022 (uke 33-42)
Varighet og omfang: 10 uker, 10-15 timer arbeid per uke
Team: 4 studenter
«Hvordan kan NorgesGruppen bidra til redusert matsvinn hjemme i husholdningene gjennom at holdbarhetsdato nå inkluderes i strekkode/2D-kode?». Som første aktør i matvarebransjen har NorgesGruppen (NG) tatt i bruk 2D-koder – en teknologi for å registrere utløpsdato gjennom matvarers strekkode. NG vil nå utforske hvordan 2D-koder kan brukes opp mot forbruker for å redusere matsvinn i hjemmet. Selskapet ønsker bistand fra et tverrfaglig studentteam til å utvikle en prototype/MVP på en ny digital tjeneste. Hvordan kan integrering av 2D-koder og ny teknologi gi forbruker bedre kontroll over varer og dato, og gi NG oversikt over når kundene konsumerer sine varer?

Les mer