HVORFOR DELTA SOM STUDENT?

Som student i The Innovation Effect (TIE) sine prosjekter arbeider du med å løse en reell problemstilling for oppdragsgiver, med mandat til å utfordre selskapet og legge frem innovative løsninger. I praksis jobber du som konsulent for selskapet, men i trygge rammer sammen med et tverrfaglig studentteam, og med kontinuerlig veiledning fra TIE. Alle prosjekter er lønnet, foregår på deltid og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb. Du får en attest og referanse som skiller seg ut og utvikler ferdigheter som kommer godt med i arbeidslivet.
Hvis du er interessert i å delta i et prosjekt gjennom oss, kan du registrere deg i vår database. Vi arbeider nå med å utvikle en ny koblings- og rekrutteringsplattform, TIE Connect. Her vil alle prosjekter, oppgaver og stillinger publiseres i fremtiden. Vi ønsker å hjelpe studenter og unge arbeidstakere med å finne relevant erfaring under og etter studiene – raskere, smartere og mer treffsikkert.
Registrer deg på TIE Connect

HVORFOR DELTA SOM SELSKAP?

Ved å gjennomføre et prosjekt sammen med The Innovation Effect (TIE), får du en verdifull leveranse i form av ny innsikt og nye løsninger. Unge perspektiver bringer verdi og nyskapning til bedriften. Vi rekrutterer det beste studentteamet til å løse din bedrifts utfordring, enten du trenger en ny strategi, et nytt produkt, ren innsikt e.l. TIE gjennomfører prosjektplanlegging og fasiliterer for samlinger, møter og workshops. Vi gir studentene tilgang til innovasjonsmetodikker og kreative verktøy, og leder begge parter gjennom prosjektet.
Vi tilbyr også innovasjonskurs for bedrifter, og universitetssamarbeid om praksisprogram med hele klasser av studenter. Nå er vi i gang med å utvikle en ny koblings- og rekrutteringsplattform for bedrifter, studenter og universiteter. Her vil vi bistå bedrifter med å rekruttere unge hoder raskere, smartere og rimeligere. Registrer deg på TIE Connect for å være med når vi lanserer!
Registrer deg på TIE Connect