HVORFOR DELTA SOM STUDENT?

Som student i The Innovation Effect (TIE) sine prosjekter arbeider du med å løse en reell problemstilling for oppdragsgiver, med mandat til å utfordre selskapet og legge frem innovative løsninger. I praksis jobber du som konsulent for selskapet, men i trygge rammer sammen med et tverrfaglig studentteam, og med kontinuerlig veiledning fra TIE. Alle prosjekter er lønnet, foregår på deltid og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb. Du får en attest og referanse som skiller seg ut og utvikler ferdigheter som kommer godt med i arbeidslivet.
Hvis du er interessert i å delta i et prosjekt gjennom oss, kan du registrere deg i vår database i Poption. Da kan vi kontakte deg om aktuelle prosjekter, og du kan følge med på nye annonser.
Registrer deg
Les om aktuelle prosjekter

HVORFOR DELTA SOM SELSKAP?

Ved å gjennomføre et prosjekt sammen med The Innovation Effect (TIE), får du en verdifull leveranse i form av ny innsikt og nye løsninger. Unge perspektiver bringer verdi og nyskapning til selskapet. Vi rekrutterer det beste studentteamet til å løse ditt selskaps utfordring, enten du trenger en ny strategi, et nytt produkt, ren innsikt e.l. TIE gjennomfører prosjektplanlegging og fasiliterer for samlinger, møter og workshops. Vi gir studentene tilgang til innovasjonsmetodikker og kreative verktøy, og leder begge parter gjennom prosjektet.
I tillegg til studentprosjektene våre tilbyr vi også to ulike innovasjonskurs for selskaper som ønsker å skape innovatører internt. Økt kompetanse gjør ditt selskap klar for omstilling og forandring.
Ta kontakt
Les mer om tjenestene våre