HVORFOR DELTA SOM STUDENT?

Som student i The Innovation Effect (TIE) sine prosjekter arbeider du med å løse en reell problemstilling for oppdragsgiver, med mandat til å utfordre selskapet og legge frem innovative løsninger. I praksis jobber du som konsulent for selskapet, men i trygge rammer sammen med et tverrfaglig studentteam, og med kontinuerlig veiledning fra TIE. Alle prosjekter er lønnet, foregår på deltid og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb. Du får en attest og referanse som skiller seg ut og utvikler ferdigheter som kommer godt med i arbeidslivet.
Hvis du er interessert i å delta i et prosjekt gjennom oss, kan du registrere deg i vår database. Vi bruker i dag Teamtailor som rekrutteringsportal, men arbeider nå med utvikling av vår egen digitale koblingsplattform, TIE Connect. Her vil alle aktuelle prosjekter, oppgaver og stillinger publiseres i fremtiden. Vi anbefaler at du registrerer deg på begge sider enn så lenge!
Registrer deg på TIE Connect
Registrer deg via Teamtailor

HVORFOR DELTA SOM SELSKAP?

Ved å gjennomføre et prosjekt sammen med The Innovation Effect (TIE), får du en verdifull leveranse i form av ny innsikt og nye løsninger. Unge perspektiver bringer verdi og nyskapning til bedriften. Vi rekrutterer det beste studentteamet til å løse din bedrifts utfordring, enten du trenger en ny strategi, et nytt produkt, ren innsikt e.l. TIE gjennomfører prosjektplanlegging og fasiliterer for samlinger, møter og workshops. Vi gir studentene tilgang til innovasjonsmetodikker og kreative verktøy, og leder begge parter gjennom prosjektet.
Vi tilbyr også innovasjonskurs for bedrifter, og universitetssamarbeid om studiepoenggivende praksisprogram der du kan få mulighet til å få løst bedriftens utfordring av en hel klasse av studenter. Nå arbeider vi med utvikling av en ny digital koblingsplattform for bedrifter, studenter og universiteter. Registrer deg på TIE Connect for å være med når vi lanserer!
Registrer deg på TIE Connect
Les mer om tjenestene våre