Behov for innsikt og innovasjon?

Vi rekrutterer tverrfaglige studentteam til å løse din utfordring. TIE står for prosjektledelse og kvalitetssikring. Bestill innen 31. januar og få 20 % rabatt på våre innovasjonssprinter!
Les mer om TIEs innovasjonssprint
Behov for innsikt
og innovasjon?

Vi rekrutterer tverrfaglige studentteam til å løse din utfordring. TIE står for prosjektledelse og kvalitetssikring. Bestill innen 31. januar og få 20 % rabatt på våre innovasjonssprinter!

Les mer om TIEs innovasjonssprint

UNGE HODER NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER MORGENSDAGENS MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

UNGE HODER
NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER
MORGENSDAGENS
MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

Din innovasjonspartner

The Innovation Effect (TIE) leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har TIE gjennomført over 130 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 selskap og nærmere 500 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

Din innovasjons-
partner

The Innovation Effect (TIE) leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har TIE gjennomført over 130 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 selskap og nærmere 500 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

IT og telecom

Retail

Edtech

Offentlig sektor

Medtech

Juss og eiendom

Fornybar energi

Sosialt entrepenørskap

Fly og transport

Medie/ kommunikasjon

Fast moving consumer goods

Olje og gass