UNGE HODER NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER MORGENSDAGENS MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

UNGE HODER
NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER
MORGENSDAGENS
MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

Din innovasjonspartner

The Innovation Effect (TIE) leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har TIE gjennomført over 130 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 selskap og nærmere 500 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

Din innovasjons-
partner

The Innovation Effect (TIE) leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har TIE gjennomført over 130 prosjekter i samarbeid med mer enn 60 selskap og nærmere 500 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

IT og telecom

Retail

Edtech

Offentlig sektor

Medtech

Juss og eiendom

Fornybar energi

Sosialt entrepenørskap

Fly og transport

Medie/ kommunikasjon

Fast moving consumer goods

Olje og gass

Praksisprogram med universitetssektoren

Våren 2022 ble TIEs første universitetspilot gjennomført i samarbeid med UiO, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, og LINK – Senter for læring og utdanning. Her fikk TIKs masterstudenter bryne seg på løsning av reelle forretningscase, under fasilitering og veiledning av TIE.
Se video fra samarbeidet under!
Les mer om TIEs praksis- og innovasjonsprogram

Universitets-
praksis

Våren 2022 ble TIEs første universitetspilot gjennomført i samarbeid med UiO, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, og LINK – Senter for læring og utdanning. Her fikk TIKs masterstudenter bryne seg på løsning av reelle forretningscase, under fasilitering og veiledning av TIE.
Se video fra samarbeidet under!

Les mer om TIEs praksis- og innovasjonsprogram