UNGE HODER NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER MORGENSDAGENS MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

UNGE HODER
NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER
MORGENSDAGENS
MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

Din innovasjonspartner

The Innovation Effect leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har The Innovation Effect gjennomført over 120 prosjekter i samarbeid med 60 selskap og 400 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

Din innovasjons-
partner

The Innovation Effect leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har The Innovation Effect gjennomført over 120 prosjekter i samarbeid med 60 selskap og 400 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

IT og telecom

Retail

Edtech

Offentlig sektor

Medtech

Juss og eiendom

Fornybar energi

Sosialt entrepenørskap

Fly og transport

Medie/ kommunikasjon

Fast moving consumer goods

Olje og gass

Oslo Innovation Week 2020

Torsdag 24/9 2020 arrangerte vi eventet «Adapt or Die: The New Hybrid Workplace» under OIW 2020. Sammen med Atea satt vi søkelyset på de massive endringene i arbeidslivet som følge av Covid-19, sett fra både et strategisk, teknologisk og psykologisk perspektiv. Se eventet her.
SE EVENTET

Oslo Innovation
Week

Torsdag 24/9 2020 arrangerte The Innovation Effect eventet «Adapt or Die: The New Hybrid Workplace» under OIW 2020. Sammen med Atea satt vi søkelyset på de massive endringene i arbeidslivet som følge av Covid-19, sett fra både et strategisk, teknologisk og psykologisk perspektiv. Se eventet her.

SE EVENTET