INNSIKTSSPRINT

Innsiktsforståelse er viktig for å minimere risiko, øke profitt og produktivitet.

The Innovation Effect (TIE) sin innsiktssprint er et fireukers løp der et tverrfaglig studentteam arbeider med å innhente og bearbeide den innsikten ditt selskap har behov for, på en smart og effektiv måte.
En innsiktssprint er effektiv å ta i bruk når det er behov for en avklaring på strategiske beslutninger. Programmet passer for alle som bruker data som grunnlag i sitt strategiske arbeid, for å forstå alt fra kundebehov, markedstrender, synlighet og konkurrenter, til digitalisering, bærekraft og innovasjon.
TIE har utarbeidet en unik måte å arbeide med innsikt på, der fokuset er at du som kunde skal kunne få presentert kompleks innsikt på en enkel og lett forståelig måte. Våre metoder for datainnsamling er anerkjente og testet i over 100 prosjekter. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder for å hente ut nettopp den innsikten du trenger. TIE har erfaring med alt fra fokusgrupper og kafédialoger til markedsundersøkelser, åpne intervjuer og mer omfattende spørreundersøkelser.
Vi rekrutterer det beste studentteamet for ditt selskaps behov og leder begge parter gjennom prosjektet med kontinuerlig veiledning. Hver student arbeider med innsiktssprinten 10-15 timer i uken. Selskapet får verdifull leveranse i form av en innsiktsrapport med presentasjon.
Få en bedre innsiktsforståelse – ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

ANDRE TJENESTER

TIE Connect

En ny digital koblingsplattform for studenter, bedrifter og universiteter.

Les mer

Innovatøren

Skap innovatører internt, og gjør ditt selskap klar for omstilling og forandring.

Les mer

Innovasjonssprint

Unge perspektiver kombinert med erfaringer skaper nye muligheter.

Les mer

Studentrekruttering

Vi har spisskompetanse innen rekruttering av dyktige studenttalenter og å finne rett student til rett oppgave.

Les mer

Praksisprogram

Universitetssamarbeid: Studie-poenggivende praksisprogram.

Les mer

Vi skreddersyr!

Alle våre tjenester kan skreddersys til ditt behov. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Ta kontakt