OM OSS

The Innovation Effect (TIE) er en norsk startup som leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi kobler studenter i tverrfaglige team med innovative virksomheter og legger til rette for at unge hoder og bedrifter sammen skaper verdifulle resultater.

Siden 2015 har TIE gjennomført over 120 prosjekter i samarbeid med mer enn 400 studenter og 60 bedrifter, som Equinor, Atea, Telenor, HP, Orkla, NHO, SiO, SSN og Bærum kommune. Vi sikrer innovasjon hos bedrifter i privat og offentlig sektor og internasjonale selskap, ved bruk av våre skreddersydde metoder for verdiskapende og effektive innovasjonsprosesser.

Vår visjon er å fornye, forandre og forbedre eksisterende produkter, tjenester og prosesser for små og store virksomheter. Sammen skaper vi innovasjonseffekt.

Annette Fosaas

Daglig leder og gründer
Annette har en bachelor i økonomi og internasjonal markedsføring fra ESC og BI, med en videreutdanning innen coaching, innovasjon og entreprenørskap. Etter 16 års arbeidserfaring fra både nasjonale og internasjonale selskap, startet Annette for seg selv og grunnla TIE i 2012. Hennes kjernekompetanse er strategi og forretningsutvikling, merkevarebygging og kommunikasjon, og ledelse, fasilitering og mentorering i innovasjonsprosesser.
annette@theinnovationeffect.com
Tel: +47 415 26 964

Siv S. Brødsjømoen

HR-ansvarlig
Siv har jobbet i TIE siden september 2016 med en kjernekompetanse innen rekruttering og HR. Som faglig grunnlag har hun en bachelor i HR og Personalledelse og en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitet i Oslo. Her spesialiserte hun seg innen endringsledelse og digitalisering.
 
siv@theinnovationeffect.com
Tel: +47 957 05 968

Vilde Urdal Bolstad

Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig
Vilde har jobbet i TIE siden september 2018. Hun har en bachelor i juss fra UiB / HiNN og videreutdanning i organisasjon og ledelse fra NTNU, med spesialisering i innovasjon og endringsledelse. Tidligere har hun jobbet fire år på Stortinget, med erfaring innen prosjektledelse, kommunikasjons- og formidlingsarbeid og arrangementer.
 
vilde@theinnovationeffect.com
Tel: +47 906 99 785