Aktuelle prosjekter

Research and Strategy project for Concido

Research and Strategy project for Concido

Start: February 2019
Duration: 8 week, 10-15 hours per week
Team: 4 students
How to apply? See information below.

The projects initiated by the Concedo is facilitated through The Innovation Effects learning and innovation program. In this program the students who participate are given the mandate to challenge the company, and present innovative ideas to solve the challenges that the company is facing. The goal of the program is to stimulate learning and co-creation between young creative minds and innovative companies. The project is paid, part-time with flexible work-hours and is compatible with full-time studies and other part-time jobs.

About the company and project:
Concedo is an oil company focusing on exploration activities on the Norwegian Continental Shelf. The company is in general positive to new technologies. RockWash has in recent years, developed technology for washing and analyzing well cuttings. Concedo, which has licensed some of this data, is of the opinion that the RockWash analysis give a new and exciting way of looking at the well section.
In this project the student team will explore available technologies Concedo can utilize to improve their analysis of well samples. The project will focus on technologies within machine learning and artificial intelligence and examine how these technologies can be implemented into Concedos operations.

Objectives:
• Planning and execution of the project
• Qualitative research and analysis
• Exploration of new technology
• Development of report with recommendations
• Presentation of results

We seek students with competence within one or more of the following disciplines:
• Geology or Geoscience
• Artificial Intelligence
• Machine Learning

Application deadline: 11th of February

PS: We are recruiting continuously!

- How to apply: Firstly, make a profile on our webpage. Secondly, send your resumé and a short cover letter to Siv at siv@theinnovationeffect.com with the subject field “Application for Concedo project”.

Research and Innovation Strategy project

Research and Innovation Strategy project

Start: February 2019
Duration: 8 week, 10-15 hours per week
Team: 3 students
How to apply? See information below.

The project initiated by the Atea is facilitated through The Innovation Effects learning and innovation program. In this program the students who participate are given the mandate to challenge the company, and present innovative ideas to solve the challenges that the company is facing. The goal of the program is to stimulate learning and co-creation between young creative minds and innovative companies. The project is paid, part-time with flexible work-hours and is compatible with full-time studies and other part-time jobs.

About the company and project:
Atea is the market leader in IT infrastructure for businesses and public-sector in Europe’s, Nordic and Baltic regions. They offer a full range of hardware and software solutions from the world’s top technology companies. In order to maintain their position as market leader, Atea wants to investigate the innovative advantages for two of their partners - Microsoft and HP Inc.
The student team will conduct market research to get a clear picture of the customers impression on how certain partners are positioned as innovative market players. The project goal is to develop strategic recommendations for 2019 based on key findings.

Objectives:
Planning and execution of the project
Market research of secondary data and qualitative research
Business and strategy development
Development of report with recommendations
Presentation of results

We seek students with competence within one or more of the following disciplines:
Market research
Innovation
Strategy and Business development

Application deadline: 11th of February

PS: We are recruiting continuously!

- How to apply: Firstly, make a profile on our webpage. Secondly, send your resumé and a short cover letter to Siv at siv@theinnovationeffect.com with the subject field “Application for Atea Innovation Project”.

Utvikling av innovasjonsskole på OsloMet

Utvikling av innovasjonsskole på OsloMet

Oppstart: Februar 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4
NB: Se søknadsinfo nederst

Prosjektet gjennomføres som en del av The Innovation Effect sitt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.
Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet: OsloMet – Storbyuniversitetet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Som ferdig kandidat er det viktig at studentene har med seg kompetanse og kunnskap om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap. I forbindelse med OsloMet sin satsning på dette feltet ønsker de å utvikle en innovasjonsskole for studenter i medvirkning med studenter.

Innovasjonsskolens mål er å gi studentene forståelse for og kompetanse om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, både praktisk og teoretisk. Studentteamets oppdrag i dette prosjektet er å utarbeide et verdiskapende konsept for innovasjonsskolen.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
Prosjektplanlegging
Forretningsutvikling
Konseptutvikling
Dokumentasjon av prosess og resultater i rapport
Presentasjon av rapport

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
Innovasjon
Strategi og forretningsutvikling
Markedsanalyse
Pedagogikk

Søknadsfrist: 11. februar 2019

PS: Vi rekrutterer fortløpende, så ikke vent til fristen med å søke!

- Hvordan søke? For å bli vurdert til prosjektet må du først registrere en profil på nettsiden vår. Deretter må du sende CV-en din og en kort søknad til Siv på siv@theinnovationeffect.com med emneteksten «Søknad til OsloMet prosjekt»

Circular Blue Economy

Circular Blue Economy

Start: December 2018
Duration: Three phases, 24-26 weeks, 15 hours per week
Team: 4 students

The project initiated by Equinor is facilitated through The Innovation Effects learning and innovation program. In this program the students who participate are given the mandate to challenge the company, and present innovative ideas to solve the challenges that the company is facing. The goal of the program is to stimulate learning and co-creation between young creative minds and innovative companies. The project is paid, part-time with flexible work-hours and is compatible with full-time studies and other part-time jobs.

About the company and project:
Equinor is an international energy company with over 20,000 employees globally. Equinor is the largest energy operator in Norway. Today the company develops oil, gas, wind and solar energy in more than 30 countries worldwide, are considered a growing force in renewable energy. During 2018 Equinors Innovation Team has been exploring the ocean as a commercial space, in the context of the inspiring vision of floating cities.

The main objective of the project is how Equinor can leverage their competitive advantage by further developing the opportunities in the ocean space. This project is divided into three parts: Research, Consept development and Profitability. This project is connected to the overall strategy of the Equinor’s innovation team.

Tasks:
Project management, Market research and analysis, Design thinking methodology, Consept development and testing, Workshop, Value preposition design

We seek students with competence within one or more of the following disciplines:
Political science/Social Economics, Business development and Economics, Marine Engineering and/or Marine Biology (Part 1 and 2), Design/Architecture (Part 1 and 2)

Application deadline: 26th of November

- How to apply: Make a profile on our webpage here and send an application to Siv at siv@theinnovationeffect.com with subject field “Application for Circular Blue Economy project”.

Kartlegging og strategiutviklingsprosjekt for Atea og Apple

Kartlegging og strategiutviklingsprosjekt for Atea og Apple

Oppstart: Oktober/november 2018
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4

Om prosjektet:
Prosjektet gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider ett student team med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.
Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Atea og Apple har vært partnere i over 10 år, og Atea leverer Apples produkter og tjenester til skoler over hele Norge. I forbindelse med Fagfornyelsen, regjeringens fornyelse av Kunnskapsløftet, innføres det stadig mer teknologi i skolene. Det er flere utfordringer ved dette som Atea og Apple ønsker å imøtekomme. Derfor ønsker de at et studentteam skal kartlegge skoleledernes største utfordringer knyttet til Fagfornyelsen og utvikle en komplett strategi og tiltak for videre fremgang.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
Prosjektplanlegging, Kartlegging: kvantitativt og kvalitativt, Strategiutvikling, Workshop, Dokumentasjon av prosess og resultater i rapport , Presentasjon av rapport

Vi søker studenter med kompetanse innen følgende fagområder:
Metode og analyse, Strategi og salg, Teknologi/interaksjonsdesign, Pedagogikk

Søknadsfrist: 22.oktober

- Hvordan søke? For å bli vurdert til prosjektet må du registrere en profil på nettsiden vår. Når du har registrert deg, send en søknad til Siv på siv@theinnovationeffect.com med emneteksten «Søknad til Apple Atea prosjekt»

Gratis innovasjonsevent – Tap Into the Young Mindset

Gratis innovasjonsevent – Tap Into the Young Mindset

Oslo Innovation Week 27 th of sept 2018

The Innovation Effect is proud to be participating at Oslo Innovation Week for the third time. This year we will be presenting the result of last years project with a bang!

Join us for an interactive session at MESH and learn how a young startup, in collaboration with talented student team, developed a working blockchain prototype that challenged the value chain of an international energy company.

We promise an interactive session with exciting learnings from a explorative technology project, engaging speakers from young talents and the an inspirational member of the Equinor corporate innovation team.

Get your ticket here: https://www.eventbrite.com/e/oiw-2018-tap-into-the-young-mindset-tickets-46140370089?aff=ehomecard

Stay tuned for more information coming soon!

OIW 2017 - Blockchain research and development project:

"The students provided an unique perspective for Statoil.
Having access to the greatest academic minds across different disiplins, enables new solutions.
This is very exciting. Especially investigating new technologies like blockchain."

- Ragnhild Ulvik, Vice President Innovation, Statoil

Fullført – Markedsføringsprosjekt Norconsult – mulighet for fast jobb!

Fullført – Markedsføringsprosjekt Norconsult – mulighet for fast jobb!

Oppstart: Juni 2018
Økonomisk Kompensasjon
Varighet: 8 uker 10-15 timer i uken

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, og jobber med samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. De utfører flere tusen oppdrag årlig i inn- og utland, og ønsker å skape et bærekraftig og sunt samfunn. Datterselskapet deres Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

Nå ønsker NoIs et større fokus på markedsføring av merkevaren og tjenestene sine overfor målgruppen, og ønsker at prosjektgruppen skal utvikle en kostnadseffektiv markedsførings- og kommunikasjonsstrategi.

Mål for prosjektet er økt synliggjøring og salg av Norconsults tjenester, samt bedre informasjonsflyt og synergi internt.

Arbeidsoppgaver:
Prosjektplanlegging, datainnsamling og analyse, strategiutvikling, merkevarebygging, dokumentasjon av prosess og resultater i rapport, presentasjon av rapport.

Ønsket kompetanse:
Merkevarebygging og kommunikasjon, digital markedsføring, forbrukeratferd og analyse.

Antall studenter: 3
Søknadsfrist: 11.juni

Norconsult er på utkikk etter et nytt tilskudd til sin markedsavdeling, og det vil være muligheter for fulltidsjobb etter endt prosjekt eller studietid for den riktige kandidaten.

- Ta kontakt med Siv på siv@theinnovationeffect.com for mer informasjon om prosjektet eller for å søke. Korte og konsise søknader vil belønnes med raskt og hyggelig svar. PS: Vi rekrutterer fortløpende – så ikke vent til fristen med å søke!

KONTAKT OSS