Aktuelle prosjekter

Floating Solar project – Research, Concept Development and Testing

Start: June/August 2019
Duration: Three phases: 4 + 10 + 8 weeks, 15 hours per week
Team: 4 students

How to apply? See information below.

Technological advances have opened up for exploring the possibilities of installing solar panels to floating structures and the technology has seen a rapid growth on the renewable energy market since 2016. Now you have the chance to be a part of this exciting development!

Les mer

Innsiktsprosjekt for NBBL – bærekraft og klimaregnskap

Oppstart: Mai 2019
Varighet: 4 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4
Hvordan søke? Se mer informasjon i linken under.
 
NBBL ønsker at et studentteam skal innhente innsikt om direkte og indirekte (klimagass) utslipp og karbonavtrykk basert på sekundærdata for egen boligmasse sammenlignet med den totale boligmassen (79 %) for å avdekke hvor bærekraftige NBBL er. Videre skal de avdekke hvilke faktorer som burde inkluderes i et klimaregnskap basert på hva som kan gi bærekraftig gevinst.

Les mer

 

Kartleggingsprosjekt for NHO – ny medarbeiderundersøkelse

Oppstart: Mai 2019
Varighet: 4 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 3
Hvordan søke? Se mer informasjon i linken under.
 
NHO ønsker å fornye, forenkle og digitalisere formatet på sin medarbeiderundersøkelse. De ønsker derfor at et studentteam skal innhente innsikt for å definere hvilke faktorer og måleparametere som bør inngå i undersøkelsen, for å skape verdi for NHO og NHOs ansatte. Studentene skal deretter utvikle en innsiktsrapport med strategiske anbefalinger om neste steg for NHO.

Les mer

 

Siden oppdateres – følg med for kommende prosjekter!

Denne siden oppdateres fortløpende når vi får inn nye aktuelle prosjekter. Følg med her for å holde deg oppdatert på kommende prosjekter. Vi legger også ut annonser i våre sosiale medie-kanaler og andre relevante kanaler.
 
The Innovation Effect kobler Norges beste studenter med innovative selskaper og legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Vi får stadig inn nye prosjekter der vi ønsker å samarbeide med unge talenter fra en rekke ulike studieretninger. Hold deg oppdatert her dersom du ønsker relevant arbeidserfaring gjennom betalt prosjektarbeid med reelle case.

Les mer