Aktuelle prosjekter

Circular Blue Economy

Circular Blue Economy

Start: December 2018
Duration: Three phases, 24-26 weeks, 15 hours per week
Team: 4 students

The project initiated by Equinor is facilitated through The Innovation Effects learning and innovation program. In this program the students who participate are given the mandate to challenge the company, and present innovative ideas to solve the challenges that the company is facing. The goal of the program is to stimulate learning and co-creation between young creative minds and innovative companies. The project is paid, part-time with flexible work-hours and is compatible with full-time studies and other part-time jobs.

About the company and project:
Equinor is an international energy company with over 20,000 employees globally. Equinor is the largest energy operator in Norway. Today the company develops oil, gas, wind and solar energy in more than 30 countries worldwide, are considered a growing force in renewable energy. During 2018 Equinors Innovation Team has been exploring the ocean as a commercial space, in the context of the inspiring vision of floating cities.

The main objective of the project is how Equinor can leverage their competitive advantage by further developing the opportunities in the ocean space. This project is divided into three parts: Research, Consept development and Profitability. This project is connected to the overall strategy of the Equinor’s innovation team.

Tasks:
Project management, Market research and analysis, Design thinking methodology, Consept development and testing, Workshop, Value preposition design

We seek students with competence within one or more of the following disciplines:
Political science/Social Economics, Business development and Economics, Marine Engineering and/or Marine Biology (Part 1 and 2), Design/Architecture (Part 1 and 2)

Application deadline: 26th of November

- How to apply: Make a profile on our webpage here and send an application to Siv at siv@theinnovationeffect.com with subject field “Application for Circular Blue Economy project”.

Kartlegging og strategiutviklingsprosjekt for Atea og Apple

Kartlegging og strategiutviklingsprosjekt for Atea og Apple

Oppstart: Oktober/november 2018
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4

Om prosjektet:
Prosjektet gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider ett student team med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.
Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Atea og Apple har vært partnere i over 10 år, og Atea leverer Apples produkter og tjenester til skoler over hele Norge. I forbindelse med Fagfornyelsen, regjeringens fornyelse av Kunnskapsløftet, innføres det stadig mer teknologi i skolene. Det er flere utfordringer ved dette som Atea og Apple ønsker å imøtekomme. Derfor ønsker de at et studentteam skal kartlegge skoleledernes største utfordringer knyttet til Fagfornyelsen og utvikle en komplett strategi og tiltak for videre fremgang.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
Prosjektplanlegging, Kartlegging: kvantitativt og kvalitativt, Strategiutvikling, Workshop, Dokumentasjon av prosess og resultater i rapport , Presentasjon av rapport

Vi søker studenter med kompetanse innen følgende fagområder:
Metode og analyse, Strategi og salg, Teknologi/interaksjonsdesign, Pedagogikk

Søknadsfrist: 22.oktober

- Hvordan søke? For å bli vurdert til prosjektet må du registrere en profil på nettsiden vår. Når du har registrert deg, send en søknad til Siv på siv@theinnovationeffect.com med emneteksten «Søknad til Apple Atea prosjekt»

Markedskartlegging og konseptutviklinsgprosjekt for ledende teknologiselskap

Oppstart: August 2018
Økonomisk kompensasjon
Varighet: 8 uker - 10-15 timer pr. uke
Antall: 2 studenter i UK og 2 studenter i Norge

Om prosjektet:
Prosjektet gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Prosjektet går over 8-10 uker. Gjennom programmet arbeider ett student team med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.

Prosjektaktiviteter:
Planlegging og gjennomføring av prosjektet
Kvalitativ datainnsamling og analyse
Konseptutvikling med bruk av design thinking metodikk
Utvikling av endelig rapport og presentasjon basert på innsikt

Mål:
Utvikling av et innsiktsbasert og brukerorientert konsept

Ønskelig kompetanse:
Markedskartlegging og dataanalyse
Forretningsutvikling og strategi
Produkt- og tjenesteutvikling

- For å søke: 1) Registrer en profil på http://www.theinnovationeffect.com/registrer-student/ 2) Send en søknad til Siv@theinnovationeffect.com med emneteksten “Søknad teknologi prosjektet”.

Gratis innovasjonsevent – Tap Into the Young Mindset

Gratis innovasjonsevent – Tap Into the Young Mindset

Oslo Innovation Week 27 th of sept 2018

The Innovation Effect is proud to be participating at Oslo Innovation Week for the third time. This year we will be presenting the result of last years project with a bang!

Join us for an interactive session at MESH and learn how a young startup, in collaboration with talented student team, developed a working blockchain prototype that challenged the value chain of an international energy company.

We promise an interactive session with exciting learnings from a explorative technology project, engaging speakers from young talents and the an inspirational member of the Equinor corporate innovation team.

Get your ticket here: https://www.eventbrite.com/e/oiw-2018-tap-into-the-young-mindset-tickets-46140370089?aff=ehomecard

Stay tuned for more information coming soon!

OIW 2017 - Blockchain research and development project:

"The students provided an unique perspective for Statoil.
Having access to the greatest academic minds across different disiplins, enables new solutions.
This is very exciting. Especially investigating new technologies like blockchain."

- Ragnhild Ulvik, Vice President Innovation, Statoil

Fullført – Markedsføringsprosjekt Norconsult – mulighet for fast jobb!

Fullført – Markedsføringsprosjekt Norconsult – mulighet for fast jobb!

Oppstart: Juni 2018
Økonomisk Kompensasjon
Varighet: 8 uker 10-15 timer i uken

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, og jobber med samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. De utfører flere tusen oppdrag årlig i inn- og utland, og ønsker å skape et bærekraftig og sunt samfunn. Datterselskapet deres Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

Nå ønsker NoIs et større fokus på markedsføring av merkevaren og tjenestene sine overfor målgruppen, og ønsker at prosjektgruppen skal utvikle en kostnadseffektiv markedsførings- og kommunikasjonsstrategi.

Mål for prosjektet er økt synliggjøring og salg av Norconsults tjenester, samt bedre informasjonsflyt og synergi internt.

Arbeidsoppgaver:
Prosjektplanlegging, datainnsamling og analyse, strategiutvikling, merkevarebygging, dokumentasjon av prosess og resultater i rapport, presentasjon av rapport.

Ønsket kompetanse:
Merkevarebygging og kommunikasjon, digital markedsføring, forbrukeratferd og analyse.

Antall studenter: 3
Søknadsfrist: 11.juni

Norconsult er på utkikk etter et nytt tilskudd til sin markedsavdeling, og det vil være muligheter for fulltidsjobb etter endt prosjekt eller studietid for den riktige kandidaten.

- Ta kontakt med Siv på siv@theinnovationeffect.com for mer informasjon om prosjektet eller for å søke. Korte og konsise søknader vil belønnes med raskt og hyggelig svar. PS: Vi rekrutterer fortløpende – så ikke vent til fristen med å søke!

KONTAKT OSS