Aktuelle prosjekter

Digital delingsplattform – kartleggings- og konseptutviklingsprosjekt for NBBL

Oppstart: August 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4
Hvordan søke? Se mer informasjon i linken under.
 
NBBL er en interesseorganisasjon for boligbyggelag med 1 millioner medlemmer i 530.000 boliger. De forvalter ca. 21 % av boligmassen i Norge. Forbundet har en visjon om at eksisterende boligmasse skal bli mer bærekraftig, gjennom blant annet energibesparende tiltak. Målet til NBBL er å skape bærekraftige konkurransefortrinn sosialt, økonomisk og samfunnsmessig. I tråd med dette ønsker NBBL å utvikle en digital HUB bestående av borettslag som ønsker oppgradering og som kan fungere som eksempelprosjekter for testing av nye løsninger og ny teknologi.

Les mer

 

Komm. strategi – kartleggings- og konseptutviklingsprosjekt

Oppstart: August 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4
Hvordan søke? Se mer informasjon i linken under.
 
NBBL er en interesseorganisasjon for boligbyggelag med 1 millioner medlemmer i 530.000 boliger. De forvalter ca. 21 % av boligmassen i Norge. Forbundet har en visjon om at eksisterende boligmasse skal bli mer bærekraftig, gjennom blant annet energibesparende tiltak. I tråd med dette ønsker NBBL bistand fra et studentteam til å utvikle en narrativ fremstilling av boligbyggelagenes bærekraftige konkurransefortrinn sosialt, økonomisk og samfunnsmessig.
 
Les mer