UNGE HODER NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER MORGENSDAGENS MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

UNGE HODER
NYE LØSNINGER

Vi kobler Norges beste studenter og selskaper

DINE UTFORDRINGER
MORGENSDAGENS
MULIGHETER

Vi fornyer, forandrer og forbedrer

ALLIER DEG MED DE BESTE

Få unike perspektiver fra tverrfaglige team

Vi vil bidra til dugnaden!

Under koronakrisen er samarbeid, nytenking og endringsvillighet viktigere enn noen gang. TIE vil bidra til dugnaden og har utviklet to nye tjenester for å hjelpe både bedrifter, studenter og permitterte arbeidstakere i krise.

Vi vil bidra til dugnaden!

Under koronakrisen er samarbeid, nytenking og endringsvillighet viktigere enn noen gang. TIE vil bidra til dugnaden og har utviklet to nye tjenester for å hjelpe både bedrifter, studenter og permitterte arbeidstakere i krise.

Dugnadssprint

Unge talenter med nye perspektiver hjelper bedrifter i krise.

Les mer

Trenger din bedrift hjelp til krisehåndtering eller rekruttering? Vi kan koble deg opp mot både studenter og midlertidig ledige ansatte for å bistå med innovativ tenking, strategiske tiltak og nye perspektiver.
Er du en arbeidstaker som ønsker midlertidig arbeid i en permitteringsperiode? Vi tilbyr deg muligheter til å få opprettholdt motivasjon og inntekt i en tøff tid.

Kriserekruttering

Vi rekrutterer og relokerer ansatte for å dekke opp dagens ressursbehov.

Les mer

Trenger din bedrift hjelp til krisehåndtering eller rekruttering? Vi kan koble deg opp mot både studenter og midlertidig ledige ansatte for å bistå med innovativ tenking, strategiske tiltak og nye perspektiver.
Er du en arbeidstaker som ønsker midlertidig arbeid i en permitteringsperiode? Vi tilbyr deg muligheter til å få opprettholdt motivasjon og inntekt i en tøff tid.

Dugnadssprint

Unge talenter med nye perspektiver hjelper bedrifter i krise.

Les mer

Kriserekruttering

Vi rekrutterer og relokerer ansatte for å dekke opp dagens ressursbehov.

Les mer

Din innovasjonspartner

The Innovation Effect leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har The Innovation Effect gjennomført 100 prosjekter i samarbeid med 60 selskap og 400 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

Din innovasjons-
partner

The Innovation Effect leverer prosjekter med fokus på innsikt, vekst og innovasjon. Vi legger til rette for at unge hoder og selskaper sammen skaper verdifulle resultater. Siden 2015 har The Innovation Effect gjennomført 100 prosjekter i samarbeid med 60 selskap og 400 studenter. Vi samarbeider med kunder i alle bransjer og blir gjerne din innovasjonspartner!

IT og telecom

Retail

Edtech

Offentlig sektor

Medtech

Juss og eiendom

Fornybar energi

Sosialt entrepenørskap

Fly og transport

Medie/ kommunikasjon

Fast moving consumer goods

Olje og gass