KRISEREKRUTTERING

Vi rekrutterer og relokerer ansatte på tvers av bedrifter for å dekke opp dagens ressursbehov.

Dagens ekstraordinære omstendigheter har ulike virkninger på ressursbehovet i bedrifter. Flere arbeidsgivere opplever umiddelbar ressursmangel, samtidig som stadig flere arbeidsdyktige ansatte blir permittert i andre bedrifter. TIE vil bidra til å utligne dette gapet gjennom vår nye tjeneste Kriserekruttering; en mulighet for bedrifter og ansatte til å samarbeide på tvers, for å sikre bærekraftig ressursbruk i en krevende tid.
TIEs Kriserekruttering går ut på å koble bedrifter som har et (høyt) ressursbehov med arbeidstakere som ønsker midlertidig arbeid innenfor permitteringsperioden. Dette for å bidra til økt mobilitet i arbeidsmarkedet. Vi bistår med rekruttering og relokering av arbeidstakere med rett kompetanse til rett sted, gjennom en smidig og kostnadseffektiv prosess. Byttelån av ressurser gir gevinst for alle parter – og for samfunnet.
De siste fem årene har TIE rekruttert mer enn 400 unge arbeidstakere til over 100 prosjekter hos 60 ulike bedrifter. Med godt testede og kvalitetssikrede metoder har vi opparbeidet en unik erfaring med å rekruttere arbeidstakere fra ulike fagområder, og sette dem sammen i velfungerende midlertidige team. Nå vil vi bruke vår kompetanse til å hjelpe din bedrift gjennom krisen, og samtidig forvalte samfunnets tilgjengelige menneskelig kapital på en bærekraftig måte. Med god innsikt i gjeldende regelverk sikrer TIE en trygg prosess.
Tjenesten tilbys svært rimelig til oppdragsgiver med behov for økt kompetanse, tilpasset bedriftenes økonomiske og tidsmessige utfordringer under koronakrisen. Tilbudet gagner også den permitterende bedriften, som vil få styrket omdømme gjennom å oppfordre ledige ansatte til å ta på seg annet midlertidig arbeid i permitteringsperioden. Dette kan i tillegg minimere risikoen for oppsigelser fra ansatte, som uten tilbud om midlertidig arbeid kunne sett seg nødt til å finne en ny permanent arbeidsplass. Ikke minst gis ledige arbeidstakere mulighet til å få opprettholdt sin motivasjon og inntekt i en tøff tid.
Med TIEs Kriserekruttering blir resultatet vinn-vinn-vinn for alle tre parter; arbeidstakerne selv, bedrifter med økt ressursbehov og bedrifter med høy permitteringsgrad.
La oss hjelpe dere og samfunnet! Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.
NB! Les også om vår andre nye tjeneste i forbindelse med koronakrisen: Dugnadssprint er en kostnadseffektiv tjeneste hvor vi rekrutterer studenter med nye perspektiver til å hjelpe bedrifter med de utfordringer de måtte ha i den krevende perioden fremover.

ANDRE TJENESTER

Dugnadssprint

Unge talenter med nye perspektiver hjelper bedrifter i krise.

Les mer

Innovatøren

Skap innovatører internt, og gjør ditt selskap klar for omstilling og forandring.

Les mer

Innovasjonssprint

Unge perspektiver kombinert med erfaringer skaper nye muligheter.

Les mer

Designsprint

Et workshopbasert program som setter sluttbrukeren i sentrum under tjeneste- og produktutvikling.

Les mer

Innsiktssprint

Få innhentet og bearbeidet data og innsikt raskt og effektivt.

Les mer

Vi skreddersyr!

Alle våre tjenester kan skreddersys til ditt behov. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Ta kontakt